Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift med avdelinger i Fredrikstad og Sarpsborg, som arrangerer arbeidsrettede tiltak etter avtale med NAV. Vi er en ideell organisasjon med sterkt verdigrunnlag, og har over 40 års erfaring i bransjen.

Våre medarbeidere har bred kompetanse innen veiledning, karriereveiledning, kommunikasjon, tilrettelegging og endringsprosesser. Jobbkonsulentene har stor tro på at enkeltmennesket kan bidra i arbeidslivet, og veileder den enkelte til å finne veien til arbeid eller utdanning. Jobbkonsulentene har et stort nettverk av samarbeidende bedrifter, og jobber systematisk for å innlede relasjoner til aktuelle arbeidsgivere etter våre jobbsøkeres yrkesønsker og preferanser.

Jobbkonsulentene er Equass sertifisert, og medlem av Arbeid & Inkludering.Medmenneskelighet – Verdighet – Egenkraft – Kvalitet
Med hjerte kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening