Midler fra Gjensidigestiftelsen til turgruppa i Blåpunkt

Nå gleder vi oss til å dra på tur sammen!

 
  
 

Det å bruke naturen til opplevelser og rekreasjon har mange helsebringende og forebyggende effekter, dessuten er det helt gratis og enkelt å ta i bruk. Derfor har vi satt i gang vår helt egne turgruppe i Blåpunkt, som vi kaller Blåtur.

Denne uka fikk vi overraskende besøk fra Gjensidigestiftelsen og deres representant Per-Steinar Krogstad som kom innom med en gavesjekk til prosjektet Blåtur som vi søkte midler til tidlig i høst. Tusen takk til Gjensidigestiftelsen for fantastisk gave som gir oss muligheten til å invitere ungdommer med ut på tur. Vi ønsker å gi gode opplevelser med naturen som arena, og motivere ungdommene til selv å benytte seg av skogen, marka, fjellet og sjøen.

Målet er at turene skal være lavterskel, samtidig som vi utfordrer ungdommene til å lære og mestre rundt aktiviteter de kan lite om fra før. Det vil være turer lokalt og også litt lengre unna, dagsturer og overnatting i friluft eller på hytter. Unge strever ofte med tankekjør og stort press fra omgivelsene rundt, noe også ungdommene i vår målgruppe kjenner på. Vi ønsker å vise dem hva naturen kan gi oss og tilby dem en arena som er inkluderende og tilgjengelig. Mestring, hverdagskompetanse og meningsfull fritid er viktige mål med turene.

Vi gleder oss til å dra på tur!