Temakveld for konfirmantene: De gode valgene

 
  
 

Rett over sommeren ble vi spurt om vi kunne være med som bidragsytere på temakvelden for konfirmantene i Gressvik og Onsøy kirke i november. Temaet skulle handle om “de gode valgene”. Forebyggende innsats overfor barn og ungdom er noe stiftelsen er engasjert i gjennom flere av våre tilbud, og det er derfor ekstra hyggelig å bli spurt om å formidle et viktig budskap til en gjeng unge mennesker som snart skal ut i voksenlivet.

Valgene unge i dag står overfor starter for mange tidligere enn konfirmasjonsalder. Ungdata-undersøkelsen fra 2022 viser en rekke data gjennomført blant elever på ungdomstrinnet. Ungdommene får blant annet spørsmål om foreldre, venner, skole og trivsel, men det er også spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. I Fredrikstad viser tall at bruk av ulovlige rusmidler har økt blant ungdommer, og 21 % svarer at de har blitt tilbudt hasj eller marihuana i løpet av det siste året. Samtidig er andelen som sier de har brukt kokain nesten tredoblet siden 2018 (Ung i Oslo-undersøkelsen for 2023).

Elsa Jytte Hagstrøm er utdannet sykepleier og jobber som miljøterapeut på Varmestua. At Elsa jobber i rusomsorgen er ikke tilfeldig. For fem år siden døde lillebroren hennes av overdose, etter over 20 år som rusavhengig. Hva gjør det med de nærmeste pårørende? Det er nettopp denne historien Elsa deler med 70 ungdommer i Onsøy Kirke denne kvelden. Hvordan kunne det gå så galt for lillebroren?

Elsa sier selv at det handler om å ta et valg. Å ta det valget før du står i en situasjon. Enten det handler om å bli tilbudt ulovlige rusmidler eller andre avgjørelser som kan få uheldige konsekvenser.

På hjemmesiden til Onsøy og Gressvik menigheter beskriver de konfirmasjon på følgende måte: “Konfirmasjon markerer overgangen fra å være barn til å bli (nesten) voksen. I kirken er vi opptatt av å gi deg som skal konfirmeres, et spennende, lærerikt og sosialt år frem mot den høytidelige konfirmasjonsdagen.”

I gruppearbeid spurte vi konfirmantene om hvorfor starter noen å ruse seg med ulovlige rusmidler. Flere av svarene handlet om gruppepress, de har det vanskelig hjemme eller i livet generelt eller at en er i feil miljø og blir påvirket negativt.