Nyhetsbrev Krise- og incestsenteret

Les nyhetsbrevet her Blå Kors Fredrikstad Krise- og incestsenteret nyhetsbrev


Pilot – Samordnet mottak for løslatte

Hele samfunnet har en felles interesse i at integrering i samfunnet etter soning skal skje på en slik måte at det forebygger ny kriminalitet. Mennesker som gjennomfører soning i fengsel er ikke en ensartet gruppe. Mange har rusproblemer, svak tilknytning til arbeidslivet og boligmarkedet, og de mangler sosialt nettverk som støtter og motiverer til et liv utenkriminalitet. Når innsatte skal løslates er det derfor avgjørende at løslatelsen er godt forberedt. Forberedelse på løslatelse og overgangen til samfunnet må planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom den løslatte og de tjenester vedkommende har behov for.

“Glippsoneproblematikken” defineres som området der velferdsstaten ikke har et tilstrekkelig tilbud. Kriminalomsorgens ansvar slutter når straffen er sonet. Det må derfor legges til rette for en bedre sammenheng mellom planlegging av tilbakeføring under soning og oppfølgingen i etterkant – man må unngå “glippsonene”.

Hovedmålsetting
I prosjektet er målet å tilby de løslatte et recoverybasert og helhetlig koordinert tiltaksforløp med trygge overganger. Målet er å styrke deres sosiale og økonomiske selvstendighet, uten kriminalitet. Fredrikstad kommune og Blå Kors Fredrikstad skal som et team jobbe tverrfaglig og “skulder ved skulder”. Ved å oppheve forvaltningsmessige organisasjonsterskler, kan kommune og ideell sektor skape verdier og resultater for denne målgruppa som vi ikke hadde klart hver for oss.

Målgruppe
• Løslatte med bosted i Fredrikstad
• Fremskutt løslatte som følge av Covid-19
• Løslatte etter førstegangssoning
• Løslatte gjengangere

Prosjektet er finansiert av Sparebank 1 Stiftelsen Østfold og Akershus og har en varighet til juni 2022. Marte-Kristin Skui Berg er prosjektleder.

 


Vil du bli Tidgiver?

I Blå Kors Fredrikstad har vi ca 200 Tidgivere som hver dag bidrar til at sårbare mennesker skal oppleve mestring og mening. Frivillige og ildsjeler har i over 100 år vært en viktig del av Blå Kors sitt samfunnsoppdrag.

Nå trenger vi Tidgivere til mange av våre virksomheter:
– Kulåssenteret – botilbud for mennesker i aktiv rus. Sarpsborg. Vi søker deg som vil gjøre aktiviteter sammen med beboerne. Gå på kino, lage felles middag på stua, gå en tur i byen osv. Vi leter også etter noen som kan bidra med det praktiske rundt julemiddagen.
– Ilaveien Bosenter – botilbud for mennesker i aktiv rus i Fredrikstad. Vi søker deg som kan trene (bosenteret her eget treningsrom) sammen med beboere, eller gå turer i Fredrikstadmarka.
– Steg for Steg – Et tilbud for mennesker som er motivert for endring – ut av rus og inn i «A4-livet»
– MinJUL – en rusfri og varm julaften for barnefamilier. Arrangeres for femte gang i Fredrikstad. I år på fantastiske Majoren i Gamlebyen. Vi trenger hjelp på julaften fra kl 14 – 1930.
– Seiersborg Videregående skole – En videregående skole med mine klasser og høyere voksentetthet. Vi søker deg som vil gi ungdommene fritidsaktiviteter etter skoletid eller bidra i kantina for klargjøring av frokost og lunsj til elever.

Vi har alltid behov for flere Tidgivere, og alle kan være Tidgivere – det eneste kravet er at du er et medmenneske.