God påske

Dugnadsarbeidet fortsetter, men det vil være en gradvis oppmykning av noen av tiltakene etter påske.

Fra 13. mars har i all hovedsak alle dag/ettermiddagstilbudene våre blitt drevet alternativt. Det vil si at vi holder kontakt med «brukerne» våre, gir veiledning, lytter, bistår, minner om forebyggende smitteverntiltak – oftest ved hjelp av telefon eller Teams/Skype, og noen ganger fysisk, utendørs med anbefalt avstand.  Varmestua og Fredrikstad kommune samarbeider og er ute med bil for å levere mat, hygieneartikler, brukerutstyr og smittevernråd. I tillegg til oppfølging av brukere på alternative måter, pågår det både ryddearbeid og «shining» i noen av lokalene våre, slik at det skal bli ekstra hyggelig å komme tilbake når hverdagen er tilbake til normalen igjen. På våre tre døgninstitusjoner er det det fortsatt åpent, men det tilbys alternativ oppfølging.

Denne krisen har gjort at vi har måtte tenke annerledes og innovativt. Vi har blitt mer digitale og vi treffes på andre måter. Ansatte har måtte sette seg inn i nye rutiner og endringer i arbeidsplaner. Og selv om det har vært utfordrende og til tider krevende, har alle ansatte løst den nye arbeidshverdagen med stor positivitet, engasjement og fleksibilitet. Samarbeidet med kommunene fungerer også svært godt og vi finner løsninger i fellesskap og har tett dialog.

Vi skal fortsatt være med på nasjonaldugnaden. Og som det står på Facebook-siden til Barne- og familiedepartementet:

HOLD UT – DUGNADEN VIRKER!
Med felles innsats tar vi hverdagen tilbake
GOD PÅSKE!

Status våre virksomheter

  • Barnas Stasjon: Åpen barnehage stenger. Gruppetilbud og måltider (der mer enn 1 familie samles) er utsatt inntil videre. Familier som er registrert hos Barnas Stasjon får oppfølging via telefon og med praktisk hjelp. De som har telefonangst etc har vi møtt til samtale på gåtur med god avstand. Det er tatt kontakt med alle familier og informert om hvilken hjelp/støtte de kan få. Det har blant annet vært et behov for aktivitets-leker, henting av medisiner etc for familier i karantene.
  • Krise- og incestsenteret: Avlyst alle gruppetilbud og samtaler på senteret fram til og med etter påske. Eventuelle samtaler kan gjennomføres på telefon. Beskyttet botilbud blir opprettholdt og telefon er døgnbemannet. Krisesentre er nå tatt inn på lista over samfunnskritiske funksjoner.
  • Jobbkonsulentene: I perioden 12. mars –  17. mars skal deltakere på gruppetiltak ikke møte opp i tiltaket, med unntak av brukere som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske. Det legges til rette for digital kommunikasjon. Tante Blå Gjenbruk er stengt, men tar imot og henter møbler og annet som folk kan sette utenfor døra. SuveRent Vaskeri har ordinære åpningstider.
  • Kulåssenteret: Sarpsborg kommune har innført besøksforbud. Besøksforbudet innebærer at ingen andre enn beboerne og ansatte får tilgang til byggene. Dette fører da til at det heller ikke vil være anledning til besøk fra familie og foresatte. I helt ekstraordinære situasjoner vil det kunne gjøres unntak. I slike situasjoner må besøkende ringe virksomheten for en vurdering.
  • Ilaveien Bosenter: Det innføres besøksforbud ved Ilaveien Bosenter.
  • Steg for Steg: Gruppetilbud gjennomføres ikke. Innretter tilbudet slik at kontakt og oppfølgingssamtaler blir på telefon eller på virksomheten etter vurdering
  • Varmestua: Ordinært tilbud stengt fom. ettermiddagstilbud 12.mars. Tett samarbeid med etat Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune. Det deles ut matpakker, brukerutstyr, smittevernspakker og hygieneartikler. Varmestua og kommunen samarbeider om å sjekke at folk har det bra og å forebygge ensomhet. Sosionomtjenesten på Varmestua er tilgjengelig pr. telefon.
  • Seiersborg videregående skole: Digitalt fjernundervisningstilbud innføres, elevene skal ikke ha oppmøte på skolen. Gjelder fram til fredag 3.april.

Være til stede

«Blå Kors Fredrikstad er selvfølgelig med og bidrar i den store nasjonale dugnaden for å stoppe Koronaviruset», sier administrerende direktør Ingunn K. Skaara. «Men, det er med tungt hjerte vi har måttet endre og redusere tjenestene til de menneskene vi er til for.»

På Barnas Stasjon har de måtte utsette gruppetilbud og måltider med mer enn en familie. «Vi har samtaler og veiledning over telefon. De som har telefonangst etc. har vi møtt til samtale på gåtur med god avstand», forteller virksomhetsleder Hege Stormorken. «Vi har tatt kontakt med alle familier hos oss og informert om hvilken hjelp de kan få hos oss. Det har blant annet vært behov for aktivitets-leker og henting av medisiner for familier i karantene.»

Også Varmestua i Farmannsgate har måttet stenge dørene for sine gjester for å minske faren for smittespredning. De ansatte har tatt ringerunden til gjestene for å høre hvordan det er med dem og om det er noe Varmestua kan bidra med. Oppfølgingssamtaler blir også gjennomført på telefon. «Vi ønsker også å minne på råd og anbefalinger fra helsemyndighetene og viktigheten av å følge disse», sier Ingunn. Helsedirektoratet har kommet med konkrete anbefalinger for å ivareta mennesker med rus- og psykiske lidelser. Disse blir fulgt opp ute på virksomhetene som har tilbud til denne målgruppen.

Det er over 200 Tidgivere i Blå Kors Fredrikstad. Mennesker som bidrar med tid – frivillig innsats. «Mange av dem ønsker sterkt å bidra i denne unntakstilstanden vi nå er midt oppi,» forteller daglig leder i Plankebyen Frivilligsentral, Jorid D. Bertelsen. «Her ønsker vi å bidra der det er behov, og vi har blant annet henvendt oss til Fredrikstad kommune.»

Kong Harald snakket om ensomhet i sin tale til folket søndag kveld. «Vi vet at mennesker i den situasjonen vi er i nå, kjenner på både ensomhet og frykt, og vi vet at relasjoner blir utfordret», sier Ingunn K. Skaara. Det finnes heldigvis gode muligheter for å kommunisere digitalt. «Vi kan ikke ha den gode samtalen rundt bordet eller gi den varme klemmen, men vi gjør det vi kan for å være til stede, skape trygghet og gi omsorg på andre måter. «Med hjerte, kunnskap og kraft skal vi fortsatt være tilstede og finne gode og kreative løsninger for å ivareta våre gjester, beboere, elever og jobbsøkere», avslutter Ingunn.