Høstcamp for ungdommer på Seiersborg

VELKOMMEN TIL HØSTCAMP PÅ SEIERSBORG

 • Tirsdag 29. sept fra kl 11 – 16 – Aktiviteter på skolen (maks 30 deltakere)
 • Onsdag 30. sept kl 20 til torsdag 01. okt kl 08 – LAN-samling i kantina (maks 30 deltakere)

Aktivitetene er gratis, og det vil bli servert mat og drikke. Håper vi ses! 🙂 På grunn av smittevern har vi satt en begrensning på antall deltakere. Førstemann til mølla gjelder.

Påmelding innen torsdag 24. sept til Merethe Eriksen mobil 934 90 442. Husk å melde fra om evt allergier eller andre ting som vi bør vite.


Sommercamp

I løpet av sju dager fordelt over tre uker skal vi bade, spille minigolf, se film, fiske, ha LAN-kveld og andre morsomme aktiviteter. Noe vil foregå i skolens lokaler, mens andre aktiviteter vil foregå i nærmiljøet. Miljøarbeidere i stiftelsen og Tidgivere skal jobbe i prosjektet, og tilbudet er til elever på Seiersborg videregående skole, enten som nettopp har avsluttet, de som fortsatt er elever og nye elever som starter i august.

Påmeldingsskjema finner du her.

Foreløpig program: 

Torsdag 2. juli kl 11 til 16   –   Aktiviteter på Seiersborg (ingen plassbegrensning).

Fredag 3. juli kl 11 til 16   –   Aktiviteter på Seiersborg (ingen plassbegrensning).

Onsdag 5. august kl 11 til 16   –   Minigolf Aktivitetsbyen Kongsten og besøk til Kongstenbadet – oppmøte og avslutning ved Kongstenbadet (maks 15 deltakere)

Torsdag 6. august kl 17 til 23   –   FIlm-kveld i kantina på Seiersborg. (Ingen plassbegrensning)

Fredag 7. august kl 11 til 16   –  Frisbeegolf i Glengshølen og kino i Sarpsborg (maks 18 deltakere)

Mandag 10. august – kl 11 til 16   –   Aktiviteter på Seiersborg (ingen plassbegrensning).

Tirsdag 11 august kl 11 til 16   –  Båttur i skjærgården med bading og kjøring med RIB – oppmøte og avslutning ved Fredrikstad Bibliotek (FULLT! Maks 10 deltakere)

 


Status våre virksomheter

 • Barnas Stasjon: Det vil fra 27/4 være mulig å invitere inn medlemmer fra inntil 2 familier til en felles samling på Barnas Stasjon, så sant Helsedirektoratets anbefaling om hygiene, avstand og varighet følges. Familier kan ha samtale og veiledning på stasjonene igjen, men det gjelder kun en familie om gangen. Barn kan komme til stasjonene, men i mindre grupper med 2-4 barn. Aldersgruppa 9 – 12 år prioriteres. Det vil ikke serveres mat på stasjonene.  Individuelle kurs for foreldre starter opp igjen, men med maksgrense på 4 deltakere og 1 ansatt. Åpen barnehage er inntil videre stengt. Alle tilbudene arrangeres individuelt og har påmelding etter avtale.
 • Krise- og incestsenteret: Fra mandag 27. april åpnes det opp for oppmøte til samtaler. Gruppetilbudene er fortsatt avlyst, men det tilbys individuelle samtaler. Det vil fortsatt også være et samtaletilbud pr telefon. Smittevernsrutiner følges. Beskyttet botilbud blir opprettholdt og telefon er døgnbemannet. Krisesentre er tatt inn på lista over samfunnskritiske funksjoner.
 • Jobbkonsulentene: Instruks om arbeidsmarkedstiltak oppdatert 26. mars videreføres, dvs at deltakere på gruppetiltak ikke skal møte opp i tiltaket, med unntak av brukere som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske. Det legges til rette for digital kommunikasjon. Det kan i enkelte tilfeller vurderes å gi dispensasjon til å gjennomføre arbeidspraksis i regi av tiltaket. Dette skal vurderes strengt og restriktivt. Tante Blå Gjenbruk har igjen åpent, men med restriksjoner. SuveRent Vaskeri har ordinære åpningstider.
 • Kulåssenteret og Ilaveien Bosenter: Det er innført besøksforbud på begge bosenterne våre. Besøksforbudet innebærer at ingen andre enn beboerne og ansatte får tilgang til byggene. Dette fører da til at det heller ikke vil være anledning til besøk fra familie og foresatte. I helt ekstraordinære situasjoner vil det kunne gjøres unntak. I slike situasjoner må besøkende ringe virksomheten for en vurdering. Det er utarbeidet smittevernstiltak og nye rutiner for drift i samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
 • Steg for Steg: Gruppetilbud gjennomføres ikke. Innretter tilbudet slik at kontakt og oppfølgingssamtaler blir på telefon eller på virksomheten etter vurdering
 • Varmestua: Ordinært tilbud stengt fom. ettermiddagstilbud 12.mars. Tett samarbeid med etat Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune. Det deles ut matpakker, brukerutstyr, smittevernspakker og hygieneartikler. Varmestua og kommunen samarbeider om å sjekke at folk har det bra og å forebygge ensomhet. Det gis oppfølging pr. telefon.
 • Seiersborg videregående skole: Fra mandag den 27. april vil elever på Vg2 kunne møte for opplæring på skolen. Elever på Vg1 og Vg3 vil fortsette med digital hjemmeundervisning etter den 27. april.

God påske

Dugnadsarbeidet fortsetter, men det vil være en gradvis oppmykning av noen av tiltakene etter påske.

Fra 13. mars har i all hovedsak alle dag/ettermiddagstilbudene våre blitt drevet alternativt. Det vil si at vi holder kontakt med «brukerne» våre, gir veiledning, lytter, bistår, minner om forebyggende smitteverntiltak – oftest ved hjelp av telefon eller Teams/Skype, og noen ganger fysisk, utendørs med anbefalt avstand.  Varmestua og Fredrikstad kommune samarbeider og er ute med bil for å levere mat, hygieneartikler, brukerutstyr og smittevernråd. I tillegg til oppfølging av brukere på alternative måter, pågår det både ryddearbeid og «shining» i noen av lokalene våre, slik at det skal bli ekstra hyggelig å komme tilbake når hverdagen er tilbake til normalen igjen. På våre tre døgninstitusjoner er det det fortsatt åpent, men det tilbys alternativ oppfølging.

Denne krisen har gjort at vi har måtte tenke annerledes og innovativt. Vi har blitt mer digitale og vi treffes på andre måter. Ansatte har måtte sette seg inn i nye rutiner og endringer i arbeidsplaner. Og selv om det har vært utfordrende og til tider krevende, har alle ansatte løst den nye arbeidshverdagen med stor positivitet, engasjement og fleksibilitet. Samarbeidet med kommunene fungerer også svært godt og vi finner løsninger i fellesskap og har tett dialog.

Vi skal fortsatt være med på nasjonaldugnaden. Og som det står på Facebook-siden til Barne- og familiedepartementet:

HOLD UT – DUGNADEN VIRKER!
Med felles innsats tar vi hverdagen tilbake
GOD PÅSKE!

Status våre virksomheter

 • Barnas Stasjon: Åpen barnehage stenger. Gruppetilbud og måltider (der mer enn 1 familie samles) er utsatt inntil videre. Familier som er registrert hos Barnas Stasjon får oppfølging via telefon og med praktisk hjelp. De som har telefonangst etc har vi møtt til samtale på gåtur med god avstand. Det er tatt kontakt med alle familier og informert om hvilken hjelp/støtte de kan få. Det har blant annet vært et behov for aktivitets-leker, henting av medisiner etc for familier i karantene.
 • Krise- og incestsenteret: Avlyst alle gruppetilbud og samtaler på senteret fram til og med etter påske. Eventuelle samtaler kan gjennomføres på telefon. Beskyttet botilbud blir opprettholdt og telefon er døgnbemannet. Krisesentre er nå tatt inn på lista over samfunnskritiske funksjoner.
 • Jobbkonsulentene: I perioden 12. mars –  17. mars skal deltakere på gruppetiltak ikke møte opp i tiltaket, med unntak av brukere som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske. Det legges til rette for digital kommunikasjon. Tante Blå Gjenbruk er stengt, men tar imot og henter møbler og annet som folk kan sette utenfor døra. SuveRent Vaskeri har ordinære åpningstider.
 • Kulåssenteret: Sarpsborg kommune har innført besøksforbud. Besøksforbudet innebærer at ingen andre enn beboerne og ansatte får tilgang til byggene. Dette fører da til at det heller ikke vil være anledning til besøk fra familie og foresatte. I helt ekstraordinære situasjoner vil det kunne gjøres unntak. I slike situasjoner må besøkende ringe virksomheten for en vurdering.
 • Ilaveien Bosenter: Det innføres besøksforbud ved Ilaveien Bosenter.
 • Steg for Steg: Gruppetilbud gjennomføres ikke. Innretter tilbudet slik at kontakt og oppfølgingssamtaler blir på telefon eller på virksomheten etter vurdering
 • Varmestua: Ordinært tilbud stengt fom. ettermiddagstilbud 12.mars. Tett samarbeid med etat Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune. Det deles ut matpakker, brukerutstyr, smittevernspakker og hygieneartikler. Varmestua og kommunen samarbeider om å sjekke at folk har det bra og å forebygge ensomhet. Sosionomtjenesten på Varmestua er tilgjengelig pr. telefon.
 • Seiersborg videregående skole: Digitalt fjernundervisningstilbud innføres, elevene skal ikke ha oppmøte på skolen. Gjelder fram til fredag 3.april.

Være til stede

«Blå Kors Fredrikstad er selvfølgelig med og bidrar i den store nasjonale dugnaden for å stoppe Koronaviruset», sier administrerende direktør Ingunn K. Skaara. «Men, det er med tungt hjerte vi har måttet endre og redusere tjenestene til de menneskene vi er til for.»

På Barnas Stasjon har de måtte utsette gruppetilbud og måltider med mer enn en familie. «Vi har samtaler og veiledning over telefon. De som har telefonangst etc. har vi møtt til samtale på gåtur med god avstand», forteller virksomhetsleder Hege Stormorken. «Vi har tatt kontakt med alle familier hos oss og informert om hvilken hjelp de kan få hos oss. Det har blant annet vært behov for aktivitets-leker og henting av medisiner for familier i karantene.»

Også Varmestua i Farmannsgate har måttet stenge dørene for sine gjester for å minske faren for smittespredning. De ansatte har tatt ringerunden til gjestene for å høre hvordan det er med dem og om det er noe Varmestua kan bidra med. Oppfølgingssamtaler blir også gjennomført på telefon. «Vi ønsker også å minne på råd og anbefalinger fra helsemyndighetene og viktigheten av å følge disse», sier Ingunn. Helsedirektoratet har kommet med konkrete anbefalinger for å ivareta mennesker med rus- og psykiske lidelser. Disse blir fulgt opp ute på virksomhetene som har tilbud til denne målgruppen.

Det er over 200 Tidgivere i Blå Kors Fredrikstad. Mennesker som bidrar med tid – frivillig innsats. «Mange av dem ønsker sterkt å bidra i denne unntakstilstanden vi nå er midt oppi,» forteller daglig leder i Plankebyen Frivilligsentral, Jorid D. Bertelsen. «Her ønsker vi å bidra der det er behov, og vi har blant annet henvendt oss til Fredrikstad kommune.»

Kong Harald snakket om ensomhet i sin tale til folket søndag kveld. «Vi vet at mennesker i den situasjonen vi er i nå, kjenner på både ensomhet og frykt, og vi vet at relasjoner blir utfordret», sier Ingunn K. Skaara. Det finnes heldigvis gode muligheter for å kommunisere digitalt. «Vi kan ikke ha den gode samtalen rundt bordet eller gi den varme klemmen, men vi gjør det vi kan for å være til stede, skape trygghet og gi omsorg på andre måter. «Med hjerte, kunnskap og kraft skal vi fortsatt være tilstede og finne gode og kreative løsninger for å ivareta våre gjester, beboere, elever og jobbsøkere», avslutter Ingunn.


Viktig mht besøk

Vi derfor alle våre gjester/besøkende ta hensyn til følgende punkter:
 • Vi oppfordrer våre besøkende til grundig håndvask med såpe og vann, evt. desinfeksjon av hender dersom håndvask ikke er mulig.
 • Gode hoste- og nysevaner – host/nyse inn i et papirtørkle eller inn i albuen
 • Hold avstand til andre på 1 meter om mulig og unngå nærkontakt som kyss, klem og håndhilsing
 • Dersom dere har feber og generelle tegn til sykdom av større eller mindre grad skal dere ikke besøke oss.
 • Dersom våre besøkende har familie som innehar karantene fra etat/lege pga smittefare, skal dere ikke besøke oss.
 • Ha generell lav terskel med å holde deg hjemme dersom du ikke føler deg frisk.
 • Har du vært på reise, skal du ikke komme på besøk til oss.
 • Ellers sier vi som Erna: “Ikke ta på, men ta vare på hverandre.”


Kick off 2020

Denne kvelden er ment å være en sosial kveld der en treffer gode kolleger. Det ble det også i år.

Bankettsalen på City var pyntet til fest med blå ballonger og hvite duker, og på skjermen rullet det bilder fra året som har gått. Kvelden startet med å hylle jubilantene som har jobbet i stiftelsen i henholdsvis 20 år og 10 år, før vi deretter inntok en nydelig middagsbuffet og praten gikk lystig rundt bordet.

I løpet av kvelden fikk vi høre et tankevekkende og morsomt foredrag av Trond Haukedal, som er psykolog, forfatter og dreven foredragsholder. Hans budskap om følelsestanken som trenger å fylles på og at vi trenger å etablere et mottakssenter for ros er noe som tas med hjem.

Sara Elise Forsell og Anders Amundsen stod for det musikalske innslaget og hadde en minikonsert med gamle låter i ny innpakning.

Kvelden ble avsluttet med fremtidsbrillene på av generalsekretær i Blå Kors Kjetil Haga og styreleder i Blå Kors Fredrikstad Runo Lilleaasen.


Jul i blågata 12. desember

I år som i fjor ønsker vi å gjøre byen littegrann blå. Vi inviterer til førjulsstemning mellom kl 15 og 18 på Stortorvet og Tante Blå. Det blir servering av gratis vafler og kaffe i butikken og salg av Blå Omtanke-produkter. Hos Tante Blå kan du også finne mange brukte skatter.

Kl 17 blir det stemningsfull, gratis julekonsert med Sara Elise Forsell og Anders Amundsen.

Kom en tur innom, senk skuldrene og send en varm tanke til noen som trenger det.


Fagfrokost om hverdagskompetanse

Tirsdag 15. oktober arrangerte Blå Kors Fredrikstad gratis fagfrokost på Litteraturhuset med omtrent 60 deltakere. Tematikken «Ganske vanlig kan være ganske vanskelig» var den røde tråden, noe også ordfører Jon-Ivar Nygård understreket i sin innledning. Ketil Bråthen, forsker fra Fafo, presenterte rapporten Bedre Livsmestring og sosial inkludering, som er et følgeforskningsarbeid på Blå Kors-tiltakene Steg for Steg og gatenære tiltak, som Varmestua i Fredrikstad. På fagfrokosten fikk vi presentert den første rapporten fra følgeevalueringen som skal pågå fram til 2020. Rapporten påpeker hvor viktig hverdagskompetanse og selvtillit er for å overkomme rusproblemer. Ensomhet, manglende sosial inkludering og manglende støtte til å mestre hverdagslivet er store utfordringer.

Dette ble også tydelig belyst av Boo, som er deltaker i Steg for Steg i Fredrikstad. Han var med på «sofa-praten» sammen med Anders Leinebø, som er nasjonal leder i Blå Kors Steg for Steg, virksomhetsleder for Steg for Steg Fredrikstad Selma Huth, samt Ketil Bråthen og Marita, som er Tidgiver. Boo har strevd med rusmestring og å takle det «vanlige» livet i 19 år. Gjennom Steg for Steg har han fått Marita som Tidgiver, og hun har vært et viktig bidrag til å gradvis bygge opp hverdagsmestringen og selvtilliten. For når man har levd så lenge som en rusavhengige og bare stått på utsiden og sett inn på det «vanlige» livet, så er det mange ting vi andre tar for gitt som oppleves som veldig vanskelig. Til tider også helt umulig. «Nettopp derfor trenger vi frivillige, eller Tidgivere, som vi i Blå Kors kaller det,» sier Selma Huth. «Vi trenger mennesker som ikke nødvendigvis er fagpersoner, men som er medmennesker som kan gi tid og støtte til å håndtere hverdagen.» Marita har alltid hatt en motivasjon for å hjelpe andre, og som Tidgiver i Steg for Steg får hun gjøre nettopp det. «Jeg har blant annet vært med Boo for å handle klær og mat», forteller Marita. «Det er jo ikke et stort bidrag for meg. Men det å kunne hjelpe han med gjøremål som han synes er vanskelig gir meg masse tilbake».

Tid framstår som en sentral dimensjon i rapporten til Fafo. Tilbudene til Blå Kors oppleves som å ha mer tid enn de ordinære helse- og velferdstjenestene: tid til å se den enkelte, tid til å skape en relasjon, tid til oppfølging – men også tid i form av respekt for at endring tar tid. Ved å benytte seg av Tidgivere har tiltakene i Blå Kors ekstra tid, som kan supplere de offentlige tjenestetilbudene.